Vind

Grafer med maksimal vind og maksimal vindkast

Beveg musepekeren over grafene for å se de faktiske verdiene.

Det var en feil på vindmåleren i perioden desember 2017 til litt ut i februar 2018, dermed er det feil på vinddatene i denne perioden.