Trykk

Grafer med maksimalt og minimum trykk

Beveg musepekeren over grafene for å se de faktiske verdiene.